محل تبلیغات شما

خیر. آنتی بیوتیک ها هیچ تأثیری در جلوگیری از ابتلا به بیماری های ویروسی ندارند و فقط در درمان عفونت های باکتریایی مؤثر هستند.

بیماری کووید-19 نیز عامل ویروسی دارد، بنابراین آنتی بیوتیک بر آن بی تأثیر است.

آنتی بیوتیک ها نباید برای پیشگیری یا درمان بیماری کووید-19 استفاده شوند.

آنتی بیوتیک ها فقط باید با تجویز پزشک برای درمان عفونت های باکتریایی استفاده شوند.


منبع:https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019-farsi/advice-for-public-farsi/q-a-coronaviruses-farsi

چه کسانی به کرونا مبتلا نمیشوند؟

ویروس کرونا تا چه مدت روی سطوح زنده می‌ماند؟

برای پیشگیری و درمان کووید-19 دارو یا درمان خاصی وجود دارد؟

درمان ,بیوتیک ,آنتی ,farsi ,بیماری ,ها ,آنتی بیوتیک ,کووید 19 ,بیوتیک ها ,یا درمان ,بیماری کووید

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی